ติดต่อเต็นท์

รถมือสองดีดีเชียงใหม่

2/1 ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.ชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000

0643371888 / 088-2518863